SPEUREN

Wat is speuren?

Speuren is een activiteit waarbij de hond een geurspoor volgt. Er zijn meerdere disciplines te onderscheiden bij het speuren. Hieronder benoem ik er twee.

Sportspeuren

Hierbij werkt de hond een geurspoor uit waarbij de hond met de neus op het spoor exact de voetstappen dient uit te werken. Op een aantal plaatsen op het spoor ligt een voorwerp dat de hond dient te verwijzen (duidelijk maken aan de geleider dat hij iets heeft gevonden).

Praktijkspeuren

Het praktijkspeuren heeft als doel een vermiste persoon zo snel mogelijk terug te vinden. Om dit te bereiken wordt de hond vrijgelaten in zijn manier van werken. Hierdoor kan de hond zowel op het spoor als in de lucht, alswel op beschadiging en/of verwaaiing speuren. Door deze combinatie kan de hond bijvoorbeeld besluiten om stukken af te snijden, waardoor het doel eerder wordt bereikt.

We organiseren regelmatig een speuravond of -middag. Hierbij gaat u samen met uw hond op zoek naar de spoorloper. Kijk voor de actuele planning op facebook of neem contact op via de mail.